Bescherming van consumenten

Als consument is het van belang om alert te zijn op informatie verstrekking van een product of de kleine lettertjes in een contract. Wanneer er desondanks problemen ontstaan tussen consument en verkoper of dienstverlener, is het goed om te weten dat er een aantal onafhankelijke organisaties zijn welke speciaal zijn opgericht om consumenten te helpen.

Preventief zijn er EU-regels ter bescherming van consumenten. Deze regels bieden de consument bescherming op diverse handelsgebieden:

• Kwaliteitsnormen van producten. Producten met gebreken kunnen in het kader van deze kwaliteitsregels uit de handel worden genomen. Het is daarom wenselijk dat consumenten gebreken aan producten melden.

• Misleidende reclames en etikettering.

• Fraude en oplichting.

• Onduidelijke formulering in contracten met betrekking tot het afsluiten van leningen.

• Agressieve en oneerlijke verkooptechnieken.

In alle Europese landen zijn meldpunten van deze organisatie. Daar kan de consument terecht voor advies bij aankopen binnen de EU of steun in geval van bovengenoemde geschillen. Het is hierbij niet van belang of het product in eigen land of een ander Europees land is gekocht.

Test Aankoop is een organisatie welke producten test. Door een team van specialisten worden producten met elkaar vergeleken op prijs, kwaliteit en milieuvriendelijkheid. De resultaten van deze testen zijn vrij toegankelijk voor alle consumenten.

Omdat de organisaties volledig onafhankelijk zijn ten aanzien van de verkopers, zijn deze onderzoeken door hun objectiviteit zeer betrouwbaar. Aangezien er voor de organisatie geen enkel winstbelang is, zal er niet geaarzeld worden om een slecht product af te raden.

Er wordt onderscheid gemaakt in de beste aankoop van een product, en de beste prijs kwaliteit verhouding van een product. In een duidelijk overzicht kan de consument de verschillende punten van de test met elkaar vergelijken en een weloverwogen keuze maken. De organisatie bemiddeld ook in beperkte mate bij geschillen tussen consumenten en verkopers.

De consumentenombudsdienst staat consumenten bij in geval van geschillen met een verkoper. In eerste instantie wordt van de consument verwacht dat deze het probleem zelf met de verkoper probeert op te lossen. Er zal eerst onderzocht worden wat de consument zelf heeft gedaan om het geschil op te lossen. Wanneer dit geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, kan er een verzoek tot bemiddeling worden ingediend.

Het uitgangspunt is een minnelijke regeling tussen consument en verkoper of dienstverlener. De rol van de ombudsdienst is adviserend en dus niet bindend voor beiden partijen. Wanneer er geen passende oplossing wordt gevonden, kan de consument een gerechtelijke procedure starten. De ombudsdienst is er in feite voor om dit te voorkomen. Indien een geschil al door een rechter is behandeld, zal de aanvraag door de ombudsdienst afgewezen worden.

De ervaring leert dat serieuze bedrijven snel geneigd zullen zijn om mee te werken wanneer de ombudsdienst in beeld komt. De informatie van de ombudsdienst is immers openbaar en kan zodoende de goede naam van een bedrijf schaden.